Kongre Teması

Bilim Kapısı

Kongre ana teması “Bilim Kapısı” olarak belirlenmiştir.


İnsanlığın hizmeti için kullanılan bilgi birikimi, çeşitli dine, dile, tarihe ve kültüre sahip toplumların ortak ürünüdür. Bu kongrenin ana amacı, farklı kültürlerden insanlık için ortak paydada bilimsel üretimler yapan bilim insanlarını bir araya getirerek geçmiş, günümüz ve gelecekle ilgili bilimsel konuları tartışmaktır. Bu kongrenin, Doğu ile Batı arasında bilimsel çalışmalarla bir köprü görevi görmesi de beklenmektedir.Kongre konuları

İnsani Bilimler ve Edebiyat:
Felsefe
Kültür
Tarih
Dil
Edebiyat
Sosyoloji
Psikoloji
İletişim Bilimleri
Radyo Televizyon Sinema
İletişim
Güzel Sanatlar
Heykel
Fotoğraf
Müzik
Resim

İdari Bilimler
Kamu Yönetimi,
Yerel Yönetimler,
Siyaset Bilimleri,
Sosyal Hizmet
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret

Eğitim Bilimleri
Hukuk
İlahiyat
Turizm
Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Beden Eğitimi ve Spor

Fen Bilgisi Eğitimi

Matematik Eğitimi

Okulöncesi Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Özel Eğitim

Yabancı Diller Eğitimi

Doğu ve Batıyı karşılaştıran ya da bölgesel analiz niteliğindeki tüm yükseköğretim çalışmalar

top
                                        
WhatsApp chat
Araç çubuğuna atla