Özet Gönderme

Açıklama

   • Katılımcılar kongreye en fazla üç bildiri ile katılabilecektir.
   • Özet metinler Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir.
   • Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir.
   • Kongre için katılımcılar sunumlarını İngilizce veya Türkçe yapabilecektir.
   • Kongre için gönderilen özetler, paralel oturumlarda sözlü sunum biçiminde sunulacaktır. Her paralel oturumda benzer temalardan 15 dakikalık dört ya da beş sözlü sunuma ve kısa bir tartışmaya yer verilecektir.
   • Kongre kapsamında oturumlarda katılımcıların online değerlendirmeleri sonucunda en iyi bildiri ödülü verilecektir.

Özet Yazım Yönergesi

Hazırlanan çalışmaların aşağıda yer alan yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir:

   • Bildiri özetinin başlığı, en fazla 14 sözcükten oluşmalı ve herhangi bir kısaltma içermemelidir.
   • Özet bildirilerde metin içinde kaynakçaya yer verilmemelidir.
   • Çalışmalar 250-500 kelime arasında hazırlanmalıdır.
   • Özet olarak hazırlanan çalışmalar;
    • problem durumu, araştırmanın önemi,
    • çalışmanın amacı ve alt problemler,
    • yöntem,
    • ulaşılan sonuçlar veya beklenen sonuçlar bölümlerini içermelidir.
   • Çalışmalarda 3-5 arasında anahtar kelime olmalıdır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme; araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bilim Kurulu’nca yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin bildiri gönderme sistemine kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı gönderilecektir.

top
                                        
WhatsApp chat
Araç çubuğuna atla